About: liotarbinsgo

Full Name
Bobby Drury
Website
Details
עם ההגעה לישראל, הארגון יוצר תנאים ראויים לעובדים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי בהכרזת הנערה עצמה, מכיוון שהתשלום עבור ההסדר נועד רק למאזן העובדת. העלות הממוצעת של דירה קבועה יומית בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. בנות לוקחות טיפים מלקוחות לעצמם. משימת עדיפות של חברת הליווי ישראל tkescorts – צור עבודה הגונה עם רווחים טובים, ולגברים עשירים כדי לספק שירותים באופן בלעדי נכס טוב יותר. גישה זו מאפשרת באופן בלעדי לקבוע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי הן לבנות והן ללקוחותינו.

Posts by liotarbinsgo: