About: grounvecaci

Full Name
Website
Details
עם ההגעה לישראל, הארגון יוצר תנאים הגונים לבנות. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל משפיע רק על רצונותיה של הילדה עצמה, מכיוון שהוצאות נדל"ן נופלות בדיוק על הוצאות העובדת. העלות הממוצעת של דירת השכרה יומית בישראל היא תוך 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות לעידוד עובדים. טיפים מלקוחות העובדים לוקחים לעצמם. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי נערות ליווי – לספק לבנות עבודה הגונה עם רווחים רציניים, ולקוחות עשירים עושים שירותים ישירות באיכות הטובה ביותר. גישה זו היא שמספקת כוחות לפתח שותפות ארוכה, אשר תהפוך לרווחית הן לבנות והן ללקוחותינו.

Posts by grounvecaci: