About: gedtitepa

Full Name
Website
Details
עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים תנאי דיור הגונים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה משפיע על עומק צו העובד, מכיוון שעלות ההסדר נופלת רק על הוצאות הילדה. העלות המשוערת של דירה יומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. עובדים לוקחים מתנות מגברים באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי פרטיות – להפוך את העובדים לתעסוקה הטובה ביותר עם רווחים משמעותיים, ולגברים עשירים כדי להפוך את השירותים ישירות לרמה הטובה ביותר. שיטה זו היא שמספקת כוחות לבסס שותפות ארוכה, שתיהיה נוחה לבנות ולקוחותינו.

Posts by gedtitepa: