About: zapulitli

Full Name
Snaza
Website
Details
מערכת עובדים אמינה. עובדים משאירים את ההטענות מלקוחות באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל שירותי ליווי בתל אביב – הפוך עובדים לעבודה הגונה עם הכנסה טובה, ואנשינו הופכים שירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. גישה זו היא שמאפשרת לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים תנאים נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה תלוי רק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שעלויות ההסדר נופלות בדיוק בכתפי העובדת. המחיר המשוער של הנכס היומי בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.

Posts by zapulitli: